Gitgideyiz, yol/yordam çentiğindeyiz, sağımız solumuz
Kan/revan


                                                         
                        su çatlağını buldu ahparig   

1 MAYIS bayramıKaydetKaydet

,


nazım

Çocuklar ölebilir yarın,
hem de ne sıtmadan, ne kuşpalazından,
düşerek de değil kuyulara filân;
çocuklar ölebilir yarın,
çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın,